Casaron weer thuis.

Casaron weer thuis. RONASTABLES.NL Helaas hebben we Csaron uit Stegeren op moeten halen
en het verrichtingsonderzoek moeten staken. Bij aanleveren had Casaron een
dik spronggewricht doordat hij zich waarschijnlijk 's nachts geraakt had. Na een week leek het verstandiger om niet verder
te gaan met het verrichtingsonderzoek omdat hij nog niet
goed getraind kon worden en de trainingsachterstand te groot werd.
Er is besloten om de drie jonge Gelderse hengsten die dit jaar zijn doorverwezen de mogelijkheid te geven het najaarsonderzoek te doen.
Casaron zal daarom rustig doorgetraind worden tot het najaaronderzoek. Hij is nu ook te zien op de hengstenshow bij Aris van Manen in Brummen op 13 april.Terug